Λόφος Φιλοπάππου / Filopappos Hill

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018

Ορχιδέες στον λόφο του Φιλοπάππου και την Πνύκα

Orchis italica
Himantoglossum robertianum

Ophrys aesculapii

Ophrys argolica

Ophrys attica

Ophrys ferrum-equinum

Ophrys lutea

Ophrys mammosa 

Ophrys speculum


Σάββατο 11 Αυγούστου 2018

Αναγνώστες