Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Moraea mediterranea ( συνώνυμο Gynandriris monophylla ) και Romulea columnae

Moraea mediterranea ( συνώνυμο Gynandriris monophylla ) και Romulea columnae, Φιλοπάππου
( Πρώτη αναφορά από τον Λόφο του Φιλοπάππου για την Moraea mediterranea )
Αναγνώστες